MARISCOS LAUMAR es una empresa constituida en 1995, arraigada en la tradición familiar desde los años veinte como negocio pionero de importación y venta al mayor de marisco proveniente de Galicia.

Situados en Barcelona, en el Mercado Central del Pescado de Mercabarna, diariamente recibimos marisco de las principales rías de Galicia y de distintos puntos de España. También importamos bivalvos y crustáceos de diversos paises especialmente Canadá, EEUU, Francia, Italia y Holanda.

Disponemos de un Centro de Expedición y Depuración de marisco, dotado con los principales avances tecnológicos, lo que nos permite una perfecta conservación de nuestros productos: percebes, ostras, almejas, bogavantes, centollos, nécoras, cangrejos, mejillones, angulas, camarones, navajas, salmón ahumado y langostas.

Llámenos o venga a vernos y le atenderemos personalmente.
MARISCOS LAUMAR is a company settled in 1995, rooted on the family tradition as pioneer business of seafood import-export and wholesale from Galicia (Spain) since the twenties.

You can find us in Barcelona, at the Mercabarna Central Fish Market. We receive shellfish daily from the main Galician Rías and also from other locations in Spain. We also import bivalved and crustaceans from many countries, especially from Canada, USA, France, Italy and Holland.

We have a Dispatch and Treatment Centre for seafood, provided with the main technological advances, all of which enables us to have a perfect preservation of our products: barnacles, oysters, clams, European lobsters, spider crabs, swimming crabs, crabs, mussels, elvers, shrimps, razor-shells, smoked salmon and lobsters.

Get in touch with us and we will take care personally.
MARISCOS LAUMAR est une entreprise constituée en 1995, enracinée dans la tradition familiale depuis les années vingt comme société pionnière de l’importation et la vente en gros de mollusques et crustacés provenant de la Galice.
Situés à Barcelone, sur le Marché Central du Poisson de Mercabarna, nous recevons quotidiennement des mollusques et des crustacés des principaux estuaires de la Galice et de différents points de l'Espagne. Nous importons aussi des bivalves et des crustacés de différents pays, notamment le Canada, les États Unis, la France, l'Italie et les Pays Bas.
Nous disposons d'un Centre Expédition et de Purification de mollusques et crustacés, doté avec les principales avances technologiques, ce qui nous permet une conservation parfaite de nos produits : pouces-pieds, huîtres, palourdes, homards, araignées de mer, étrilles, crabes, moules, civelles, crevettes grises, couteaux, saumon fumé et langoustes.
Contactez-nous ou venez nous rendre visite, nous allons vous recevoir personnellement.
MARISCOS LAUMAR és una empresa constituïda l'any 1995, arrelada en la tradició familiar dels anys vint ençà com a negoci pioner d'importació i venda a l'engrós de marisc provinent de Galícia.

Situats a Barcelona, al Mercat Central del Peix de Mercabarna, diàriament rebem marisc de les principals rías de Galicia i de diferents indrets d'Espanya. També importem bivalves i crustacis de diversos països, especialment Canadà, EEUU, França, Itàlia i Holanda.

Disposem d'un Centre d'Expedició i Depuració de marisc, proveït amb els darrers avenços tecnològics, la qual cosa ens permet una perfecta conservació dels nostres productes: peus de cabra, ostres, cloïsses, llamàntols, cranques, nècores, crancs, musclos, angules, llagostins, navalles, salmó fumat i llagostes.

Truqui'ns o vingi a veure'ns i l'atendrem personalment.
Nuestros viveros, situados dentro del recinto de Mercabarna, consistentes en instalaciones de circuito cerrado, con una superficie total de 1000 metros cuadrados y capacidad para 70.000 litros de agua de mar depurada que se somete periódicamente a todos los análisis bacteriológicos y sanitarios necesarios.
De esta forma garantizamos productos frescos de la mejor calidad.
"Our fish farms at the Mercabarna area are provided with 1,000 square metres loop facilities. It can hold as many as 70,000 litres of purified salt-water which undergoes all the required bacteriological and sanitary controls regularly.
This way we can assure best quality fresh products.
Nos parcs, situés dans l'enceinte de Mercabarna, sont constitués par des installations de circuit fermé, avec une surface totale de 1 000 mètres carrés et une capacité pour 70 000 litres d'eau de mer épurée qui est soumise périodiquement à toutes les analyses bactériologiques et sanitaires nécessaires.
De ce fait, nous garantissons des produits frais de la meilleure qualité
Els nostres vivers, situats dins del recinte de Mercabarna, compten amb instal·lacions de circuit tancat, amb una superfície total de 1000 metres quadrats i capacitat per a 70.000 litres d'aigua de mar depurada, la qual és sotmesa periòdicament a totes les anàlisis bacteriològiques i sanitàries necessàries.
D'aquesta manera garantim productes frescos de la millor qualitat.
PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓN
PRESENTATION
PRESENTATION
VIVERS
VIVEROS
FISH FARMS
PARCS
PRODUCTES
PRODUCTOS
PRODUCT GUIDE
PRODUITS
CONTACTE
CONTACTO
CONTACT US
CONTACT
BIVALVES
BIVALVOS
BIVALVED
BIVALVES
CRUSTACIS
CRUSTACEOS
CRUSTACEAN
CRUSTACES
SELECCIÓ
SELECCIÓN
SELECTION
SELECTION
Musclos
Mejillones
Mussels
Moules
Escopinyes
Berberechos
Cockles
Coques
Cloïssa Fina
Almeja Fina
Carpet shell clam
Palourde Européenne
Tallarines
Coquinas
Wedge shell
Olives
Cloïssa Japònica
Almeja Japónica
Japan clam
Palourde Japonaise
Navalles
Navajas
Razor-shell
Couteaux
Vieires
Vieiras
Pilgrim’s scallop
Coquilles saint-jacques
Ostres King
Ostras King
King oysters
Huîtres King
Llamàntols
Bogavantes
European lobster
Homards
Llagostes
Langostas
Lobsters
Langoustes
Nècores
Nécoras
Swimming crabs
Etrilles
Bou de Mar
Cangrejo Buey
King crabs
Tourteaux
Cranques
Centollos
Spider crabs
Araignées de mer
Llagostins
Camarones
Shrimps
Crevettes grises
Escamarlans
Cigalas
Scampies
Langoustines
Gambes
Gambas
Prawns
Crevettes roses
Angules
Angulas
Elvers
Civelles
Salmó fumat
Salmón ahumado
Smoked salmon
Saumon fumé
Peus de Cabra
Percebes
Barnacles
Pouces-pieds
Caviar
Caviar
Caviar
Caviar

MARISCOS LAUMAR, Mayorista Mercabarna - Viveros propios de mariscos frescos de Galicia
Mariscos frescos, importación exportacion, venta al mayor a grandes distribuidores, restaurantes, mercados de pescados y marisquerias, cadenas de alimentación (en Mercabarna Barcelona).

MARISCOS LAUMAR S.L
Mercado Central del Pescado, Mercat Central del Peix, Merca Barna, Mercabarna, Alimentación
Barcelona, BCN, ESPANYA, ESPAÑA, SPAIN, CATALONIA, CATALUNYA, CATALUÑA
ATHOMIX - Diseño y Programación Web Actualiza tu Flash Player